Pages: 1 2
#TeamManagerCTotalRound
1Reyes de BlaugranaMajid Iqbal132112
2BrhrjtjtotoHfjfjgjgiyi610
3bdjrjtitotohfjtitototo610
4BdgdhrhthtjyiyiHrjrjrititito610
5BdbfhfjtiyiyoBrhtjtjtkto610
6BfntjtjtktoyoNdnfjfkgkgo610
7vhdhfutitihrjritoto69
8WowjejendjHrkro69
9NrjtktktoNfhfjtit610
10JwowowoHeoro610
11BshdhdjrjririHejejrkroto610
12BshdfifitoHrjritogo610
13oowowowjshjeieoeo610
14ejririrrihdjririr610
15DhfjfjfkffoHdjrkfkto610
16JkooooHekso610
17JwjwowowkJdjekekdo610
18nsjdidkflhfjfkfof610
19HejekekkHrjrkfkfk610
20JwiwopHekdodod610

league N1

League admin: Majid Iqbal
Starting round: 29
Ending round: 29
Prize: 788 coins
League rank: 420
League standings embed code*:

*Only available to logged in members of the league.

Chat in progress

All Rights Reserved © Global Multimedia LLC